Novel Logo

การจ้างงานแบบ Turnkey

สำหรับการจ้างงานแบบ Turnkey นั้น จะเป็นรูปแบบของการให้ผู้รับเหมามีบทบาทหน้าที่ในการจัดการดูแลทั้งหมด ตั้งแต่ขั้นตอนของการออกแบบ การกำหนดค่าใช้จ่าย ไปจนถึงการก่อสร้างจนงานเสร็จสมบูรณ์

โดยจุดเด่นคือ ความรวดเร็วของงานที่เป็นไปตามกำหนด ผู้รับเหมาทำงานได้ตามความเห็นของตัวเอง มีความเชี่ยวชาญ และเก็บรายละเอียดได้ดีกว่า เนื่องจากเป็นผู้ออกแบบเอง จะเข้าใจส่วนที่บริษัทออกแบบเองได้ดีที่สุด

และในส่วนงบประมาณ จะอยู่ในจำนวนเงินที่ตั้งเอาไว้ ทำให้ไม่เกิดปัญหาของการเบิกเงินซ้ำซ้อน หรืองบบานปลาย เพราะสามารถคุมรายละเอียดวัสดุ และดีไซน์ได้ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ

การจ้างงานแบบ Design And Build

ในส่วนของการจ้างงานผ่านรูปแบบของ Design and Build คือการจ้างแบบ บริษัทแยก คือการหาผู้รับเหมาที่ถนัดเฉพาะงานมาเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างให้ เช่น ต้องการตกแต่งห้องน้ำ ก็เลือกบริษัทที่มีผลงานเกี่ยวการตกแต่งภายในเกี่ยวกับห้องน้ำโดยเฉพาะ หรือปรับเปลี่ยนโครงสร้างหลังคา ก็เลือกผู้รับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญในงานโครงเหล็กหลังคามาดูแลงาน

โดยจุดเด่นของรูปแบบนี้คือ เจ้าของบ้านจะได้งานที่ถูกใจมากกว่า เพราะสามารถเลือกแบบ เลือกโครงสร้าง และขอแก้ไขงานได้ ในการตรวจรับงานในแต่ละขั้นตอน

แต่..!! งานอาจล่าช้า เนื่องจากการแก้ไขงานบ่อยครั้ง หรือติดต่อหลายฝ่าย ฝ่ายออกแบบติดต่อครั้งหนึ่ง ฝ่ายก่อสร้างติดต่ออีกครั้งหนึ่ง ซึ่งทำให้มีความล่าช้าในการทำงานเกิดขึ้นแน่นอน และอีกประเด็นคือมีโอกาสผู้รับเหมาอาจเทงาน โดยไม่แจ้งให้ทราบได้ ซึ่งบางครั้งก็เกิดจากการผิดใจกันระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับเหมา ทำให้เสียเวลาต้องหาผู้รับเหมารายใหม่ โดยส่วนใหญ่เหตุการณ์ผู้รับเหมาทิ้งงานมาจากการรับงานต่อ แล้วไม่เข้าใจลักษณะงาน ทำให้งานออกมาไม่สมบูรณ์แบบ

ไม่ว่าคุณจะมองหารูปแบบบริษัทก่อสร้างแบบไหน Novel มีบริการรองรับทั้งแบบ Turnkey และบริการตกแต่งตามแบบที่คุณมีเพียงอย่างเดียว (Design and build)

บทความที่เกี่ยวข้อง