Novel Logo

พื้นที่เดิม เป็นพื้นที่มีที่มีช่องแสงผ่าน ซึ่งเน้นการตกแต่งโดยใช้แสงธรรมชาติ เพื่อสร้างบรรยากาศความสงบ ความผ่อนคลาย

การตกแต่งภายในเน้นบรรยากาศ จึงใช้วัสดุที่เน้นโทนสีขาว และลายไม้ ให้ความรู้สึกผ่อนคลายในทุกอิริยาบถ

บริษัทให้บริการก่อสร้างในส่วนของงานระบบไฟฟ้า งานฝ้า งานรื้อถอน งานก่ออิฐ และฉาบปูน

อัลบั้มภาพ

โปรเจคอื่นๆ