Novel Logo

เอกลักษณ์

เป็นโฮสเทลที่ต้องการดึงเสน่ห์แบบไทยๆ กลับคืนมา ขณะเดียวกันเราก็อยากให้นักท่องเที่ยวกลับมาพักที่โฮสเทลของเราอีกครั้ง

ความพยายามในการชุบชีวิตย่านการค้าเก่าแก่และอนุรักษ์อาชีพดั้งเดิมของชุมชน เป็นแรงบันดาลใจในการตั้งชื่อโฮสเทลว่า “Once Again” เพื่อให้ย่านชุมชนเก่าแก่ของกรุงเทพฯ กลายเป็นหมุดหมายแห่งการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมสำหรับนักเดินทาง

การชุบชีวิตความเก่าแก่ และความดั้งเดิม คือแนวคิดหลักในการออกแบบ และตกแต่ง ทำให้บริษัทฯได้ดูแลงานก่อสร้างและตกแต่งภายใน ตั้งแต่เริ่มจากศึกษาโครงสร้างเก่า และการเลือกใช้วัสดุในการตกแต่งออกมาเป็นแนว Loft

ขอขอบคุณบริษัทออกแบบ Tidtang Studio ที่ออกแบบ และขอบคุณลูกค้าที่ให้โอกาสในการให้บริการการรีโนเวทจากโรงพิมพ์เป็นโฮสเทลที่มีชื่อเสียงของกรุงเทพฯ

อัลบั้มภาพ

โปรเจคอื่นๆ