Novel Logo

01

REAL ESTATE SOLUTION

“มีพื้นที่/มีที่ดินแต่ไม่มีแนวทางพัฒนา”

บริษัทมีบริการศึกษาขอบเขต และศึกษาความเป็นไปได้ของพื้นที่ เพื่อแนะนำแนวทางในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ หาความเหมาะสมเพื่อให้ลูกค้าเกิดประโยชน์สูงสุดจากการใช้พื้นที่ รวมถึงการให้คำแนะนำในการก่อสร้างจากพื้นที่หน้างาน และการวางเลย์เอ้าท์

ติดต่อทีมงานโนเวล
02

REAL ESTATE DESIGN

“อยากได้ดีไซน์ อยากได้ตามรูปภาพอ้างอิง”

บริการด้านงานออกแบบ และดีไซน์จะดึงความต้องการของลูกค้า และจัดวางให้เข้ากับพื้นที่ให้เหมาะสมมากที่สุด โดยให้บริการตั้งแต่งานออกแบบภายนอก (Architecture), งานออกแบบภายใน (Interior Design), งานออกแบบก่อสร้าง (Drawing) และงานออกแบบอื่นๆเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

ติดต่อทีมงานโนเวล
03

REAL ESTATE CONSTRUCTION

“เทียบผู้รับเหมา หาราคาถูกสุด ดีจริงหรือ?”

งานด้านการให้บริการตกแต่งภายใน และงานก่อสร้าง เริ่มจากประเมินราคาตามแบบก่อสร้าง และให้คำปรึกษาเพื่อให้งานก่อสร้างใกล้เคียงงบประมาณที่กำหนดมากที่สุด และหาวัสดุทางเลือกนำเสนอให้ลูกค้าได้ตัดสินใจตามความต้องการ เมื่อตกลงอนุมัติแบบงานเรียบร้อยจะดำเนินการก่อสร้าง และแจ้งรายละเอียดต่างๆเพื่อให้ลูกค้าทราบรายละเอียด เช่น ระยะเวลาในการทำงาน

ติดต่อทีมงานโนเวล
04

REAL ESTATE MANAGEMENT

“มีร้าน/ธุรกิจแล้วจัดการยังไงดี?”

บริการด้านงานการจัดการ จากประสบการณ์การก่อสร้าง และบริหารธุรกิจที่มีความหลากหลาย สามารถให้บริการด้านการจัดการหลังจากที่คุณได้ขึ้นธุรกิจ เช่น ออกแบบ และสร้างโรงแรมขนาดกลาง-เล็กกับบริษัทฯ ทางบริษัทฯมีบริการด้านการจัดการโรงแรมขนาดกลาง-เล็ก และในสายงานอื่นๆเช่นร้านอาหาร เป็นต้น

ติดต่อทีมงานโนเวล